• lambdaandur
  lambdaandur, heitgaaside teel paiknev sisepõlemismootori seadis, mis toitesüsteemi tööd juhtides tagab kütuse täieliku põlemise ja suurendab sellega mootori ökonoomsust
 • deflektor
  deflektor, ventilatsiooni väljatõmbeava või korstna otsas olev seadis, mis soodustab tõmmet ega lase tuult sisse puhuda
 • reduktsiooniklapp
  reduktsiooniklapp, seadis, mis automaatselt juhib vedeliku või gaasi kõrgema rõhu poolelt madalama rõhu poolele, säilitades ühel poolel püsiva rõhu
 • lahendi
  lahendi, seadis, mis vähendab lühiajalist suurt elektrijuhtivust tekitades kiiresti seadmeosade pinget
 • mehhanotron
  mehhanotron, automaatikaseadmeis nihke ja rõhuandurina kasutatav seadis, milles elektronide voogu juhitakse üht või mitut elektroodi nihutades
 • vedelkristallkuvar
  vedelkristallkuvar, mõne aine (vedelkristalli) eriomadustel põhinev seadis, mis muundab elektroonse info nähtavaks arvuks (nagu kalkulaatoris), tekstiks või kujutiseks (sülearvutis)
 • propeller
  propeller, seadis, mis tekitab veojõudu mootori jõul pöörlevate, profiililt lennuki tiivaga sarnanevate labade abil
 • sihik
  sihik, seadis või aparaat, mille abil suunatakse relv sihtmärki
 • valguspliiats
  valguspliiats, arvuti juurde kuuluv elektrilise anduriga pliiatsitaoline seadis, millega saab ekraaniobjektile osutades teha valikuid: muuta objektide asendit, suurust, värvust
 • kaitseklapp
  kaitseklapp, seadis, mis avab aurule, vedelikule või gaasile süsteemist (torustikust, aurukatlast) väljapääsu, kui selle rõhk tõuseb üle lubatu, ja rõhu vähenemisel suleb selle
 • fiksaator
  Tehnikas seadis, mis võimaldab masina vms osa kindlaksmääratud asendisse kinnistada.
 • relee
  relee, seadmeosa või seadis, mis välistoime (näiteks temperatuuri või elektrisignaali) mõjul muudab hüppeliselt olekut (suleb kontaktid) ja väljundsuurust (voolutugevust nullist mingi väärtuseni)
 • andur
  andur, seadis, mis muundab temperatuuri, rõhu vm mõõdetava füüsikalise suuruse teiseks suuruseks, mida on parem võimendada ja mõõta
 • kettaseade
  kettaseade, arvuti elektromehaaniline seadis, milles andmeid kirjutatakse andmekandjale (näiteks disketile) ja loetakse neid sealt
 • põrk
  põrk, tehnikas seadis, mis takistab hammasratta ( põrkratta) tagasiliikumist
 • infrapunaliides
  infrapunaliides, moduleeritud infrapunakiirgust rakendav seadis, mille abil edastatakse infot mobiilsete digitaalseadmete (süle- ja pihuarvutid, mobiiltelefonid, digitaalkaamerad) ja arvuti vahel juhtmeid (kaableid) kasutamata või juhitakse kaugjuhtimispuldiga elektroonikaseadmeid
 • elektronkahur
  elektronkahur, seadis, mis tekitab vaakumis kindlas suunas liikuvate elektronide joa – elektronkiire
 • sensor
  sensor, temperatuurile, rõhule (sh puutele), kiirendusele, mahtuvuse muutusele (sh rõhuvabale puutele) vm füüsikalisele või keemilisele välistoimele reageeriv ja seda harilikult elektrisignaaliks muundav seadis
 • kaitse
  kaitse, liigvoolu tekke korral elektriahelat automaatselt katkestav, kergesti vahetatav seadis
 • kompensaator
  kompensaator, seadis või näiteks täitematerjal, mis korvab temperatuuri, rõhu, jõu või muu välisteguri mõju seadme või seadmestiku seisundile (näiteks torusilmus, mis lubab torustiku sirgel osal soojenedes pikeneda ja jahtudes lüheneda)
 • elektromagnet
  elektromagnet, seadis, mille mähisest elektrivoolu läbi juhtides tekitatakse magnetväli
 • ketihalss
  ketihalss (ingl senhouse slip, vn жвака-галс), seadis ankruketi lõpuseekli otsa kinnitamiseks laeva külge
 • ekraan
  seadis, mis hajutab, peegeldab või muundab temale langevat kiirgust, nii et tekib nähtav kujutis; näiteks kinoekraan, teleriekraan.
 • kassett
  Tehnoloogias vahetatav seadis, mis loob parimad võimalused esemete või materjalide töötlemiseks, teisaldamiseks või hoidmiseks.
 • difraktsioon
  Difraktsioonivõre – piludest ja tõketest koosnev seadis, milles toimub valguse või muu kiirguse difraktsioon.