• helitehnika
  helitehnika, tehnika haru, mis tegeleb helisagedusvõnkumiste tekitamise, uurimise, muundamise, ülekandmise, salvestamise ja taasesitamisega
 • digitaaltehnika
  Digitaalsignaali kasutamisel põhinevad nüüdisaegne arvuti, side, mõõtetehnika, helitehnika, digitaalfotograafia, -raadio ja -televisioon.
 • Arus, Peeter
  Töötas Ugalas 1969 ja 1971 dekoratsioonide monteerijana, 1971–73, 1975–77, 1991–97 helitehnikuna, 1977–79 vaneminsenerina helitehnika alal, 1979–85 vaneminsenerina raadiotehnika alal, 1985–91 VI kategooria heliseadmete mehhaanikuna ja 1997–2004 helimeistrina ja vanemhelimeistrina.
 • Pedusaar, Heino
  Õppis 1949–53 Tallinna Polütehnilises Instituudis elektrotehnikat ja 1958–61 Leningradi Kinoinseneride Instituudis helitehnikat.
 • tehnika
  tehnika (< kr techne 'kunst, meisterlikkus') on loodusseaduste või -nähtuste tundmisel ning loodusjõudude ja -varade rakendamisel põhinevate teadmiste, töövõtete, -oskuste ja -vahendite kogum mingi rakendusteadus (nt elektrotehnika) mingi sihipärase tegevuse võtete ja meetodite kogum (nt maalitehnika, vt maalikunst, jooksutehnika) kunstiteose loomise menetelus, graafikas nt akvatinta, fotograafias isoheelia VE, 200
 • Tehnika Ajakiri
  Tehnika Ajakiri, Eesti Inseneride Ühingu väljaandel 1930–40 Tallinnas üks kord kuus ilmunud ajakiri; jätkas ajakirjade Eesti Raudtee (1922–27) ning Tee ja Tehnika (1928–29) aastakäikude numeratsiooni
 • Alexanderi tehnika
  Alexanderi tehnika, inimese sünnipärase ökonoomse kehakasutuse taastamise meetod, nime saanud selle looja Frederick Matthias Alexanderi (1869–1955) järgi
 • membraan (tehnika)
  membraan, tehnikas kogu serva ulatuses kinnitatud õhuke painduv plaat, eeldab harilikult kaht erisuguse rõhuga keskkonda
 • tõlvik (tehnika)
  tõlvik, tehnikas jootekolb, tööriist pehmejoodistega jootmiseks
 • klassifikatsioon (tehnika)
  klassifikatsioon, tehnikas klassimine, peene tahke materjali jaotamine fraktsioonideks (nn klassideks) peamiselt terasuuruse ja tiheduse järgi (näiteks sõelumine)
 • koda (tehnika)
  koda, tehnikas millegi ümbris, näiteks vedrukoda
 • Ellul, Jacques
  Käsitlenud kriitiliselt tehnika, kultuuri ja poliitika osa nüüdisühiskonnas, vaadelnud progressi kui inimisiksuse süvenevat orjastamist tehnika- ja tarbimisühiskonna poolt.
 • raadiotehnika
  raadiotehnika, teaduse ja tehnika haru, mis käsitleb elektromagnetlainete ja -väljade kasutamist
 • pastell
  pastell, pehme kriiditaoline värvipulk, sellega maalimise tehnika ja selles tehnikas teos
 • imitatsioon
  Muusikas polüfoonilise tehnika võte: sama meloodia esitatakse järgemööda eri häältes.
 • trükindus
  trükindus, polügraafia, tehnika- ja tööstusharu, mis tegeleb trükiste, s
 • automaatika
  automaatika, teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb automaatide ja automatiseeritud protsesside loomisega
 • heliotehnika
  heliotehnikatehnika haru, mis tegeleb Päikese kiirgusenergia muundamisega muudeks energialiikideks
 • pürotehnika
  pürotehnika, tehnika haru, mis tegeleb süütamiseks, valgustamiseks ja muuks sääraseks tarvitatavate segude valmistamise ja kasutamisega
 • krüotehnika
  krüotehnika, tehnika haru, mis hõlmab madalate temperatuuride saamist ja kasutamist
 • guašš
  guašš, vesivärv, mis katab pinda läbipaistmatu kihina; sellega maalimise tehnika; selle värviga maalitud teos
 • Stern, Isaac
  Saavutas maailmakuulsuse täiusliku tehnika ja erakordse väljenduslikkusega.
 • infotehnika
  infotehnika, arvutite ja sidevahendite kasutamisel põhinev tehnika haru, mis hõlmab info moodustamist, salvestamist, edastamist ja esitamist
 • polütehniline õpetus
  polütehniline õpetus, tehnikaõpetus, üld- ja kutsekoolis reaal- ja üldtehnilisi aineid õpetades tootmise, tehnika ja töökorralduse kohta algteadmiste andmine