• Lamson, Melli
  Olnud 1949–59 Viljandi Spartaki esimees ja instruktor, 1965–79 Viljandi raj-i spordikomitee instruktor, 1959–89 Viljandi Jõu spordihoones instruktor ja treener ning 1979–83 spordihoone direktor.
 • Kala, Tiina
  Oli 1950–52 Tallinna spordikomitee instruktor, 1952–53 Tallinna Kalevi LNSK direktor, 1959–66 Tallinna Kalevi õppespordiosakonna juhataja, 1966–80 Kalevi kesknõukogu instruktor ja 1980–97 Kalevi peaspetsialist.
 • Rekker, Ella
  Oli 1954–59 ja 1961–68 Tartu spordikomitees instruktor, 1959–61 ENSV Spordikomitees kaadriosakonna juhataja asetäitja, 1968–85 Kalevi kesknõukogu organiseerimisosakonna juhataja, 1985–89 instruktor ja 1989–99 Kalevi spordihalli töötaja.
 • Edela, Eldur
  Oli ka maadlustreener ja -instruktor ning kohtunik.
 • Pärn, Ülo
  Oli 1950–52 Vab Spordiklubi instruktor, 1953–57 Spartaki õppeosakonna juhataja, 1957–71 Kalevi Tallinna linnanõukogu esimees, 1974–85 Vetelpäästeühingu Tallinna linnakomitee esimees, 1988–92 Kalevi siseujula direktor.
 • Aulik, Viido
  1958–64 oli Jõu sportmängude instruktor, a-st 1966 Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi osakonnajuhataja.
 • Kivimäe, Kalvi
  Olnud 1969–79 Ida-Virumaa Jõu instruktor, 1977–79 ka Ida-Virumaa LNSK-s suusatreener.
 • Aasmäe, Hans
  Olnud 1970–95 Kohtla-Järve LNSK maadlustreener ja 1995–2008 Eesti kaitseväe kehalise kasvatuse instruktor.
 • Kurvits, Margit
  Olnud 1983–84 Viljandi SK instruktor, 1990–91 Vana-Võidu tehnikumi kehalise kasvatuse õpetaja ning 1993–2003 Viljandi SK õppealajuhataja ja 2000–06 noortetreener.
 • Seinberg, Kaja
  Olnud 1971–76 Tallinna Kalevi kergejõustikukooli instruktor-metoodik, 1976–2009 õppealajuhataja ja a-st 2009 direktor.
 • Lukk, Kahro
  Töötas 1960–61 Rakvere REV-is spordimetoodikuna, 1961–63 Rakvere Jõu ja 1963–65 Pärnu Jõu kergejõustikutreenerina, 1965–71 Pärnu raj-i spordikomitee esimehena ning 1972–75 Elva laskebaasis ja Laeva koolis, 1975–85 oli Tartu spordikomitee instruktor, 1985–92 juhtis Tartu meditsiinitöötajate sporditegevust.
 • Abram, Hugo
  Punaarmeesse mobiliseerituna oli 1941–43 Ufas lennukooli instruktor ja sooritas 1942 esimese langevarjuhüppe.
 • Aitsen, Helle
   kk-s kehalise kasvatuse õpetaja, 1980–83 ENSV Koolinoorte Kehakultuuri Metoodika Kabinetis treener-instruktor ja 1984–85 vanemmetoodik ning 1986–90 ENSV LNSK treener-õpetaja, a-st 1990 töötanud Eesti Koolispordi Liidus, algul instruktori-metoodikuna, hiljem projektijuhina.
 • Sulg, Luule
  Töötanud 1954–58 Retla, 1958–64 Raikküla, 1962–2004 Hagudi ja a-st 2003 Eidapere koolis kehalise kasvatuse õpetajana, olnud 1967–73 Rapla raj-i LNSK instruktor ja Nooruse Rapla raj-inõukogu esimees.
 • Kukk, Ants
  Oli 1940–41 Valgas miilitsa operatiivvolinik, 1942–45 eesti laskurkorpuse poliitjuht, 1945–50 Viljandi parteikomitee instruktor, 1950–52 Viljandi spordikomitee esimees ja 1952–70 Ugala direktor.
 • Voitra, Eduard
  Oli 1946–82 Tallinna spordikomitee inspektor, Kadrioru Noortepargi instruktor ja TPedI suusabaasi laborant.
 • Pärt, Hugo
  Oli 1939–40 Virumaa spordiinstruktor, 1940–41 Virumaa spordikomitee inspektor, 1941–44 Viru maavalituse velsker-desinfektor, 1949–53 Kohtla-Järve spordikomitee esimees, 1953–64 Kohtla-Järve Kalevi ujumistreener, instruktor ja esimees.
 • Laino, Heli
  1986–91 Kalevi kesknõukogu instruktor.
 • Pettai, Kaljus
  Töötas Eesti Maleseltsis ja oli Tallinna Kalevi instruktor.
 • Pruul, Aleksander
  Oli 1947–48 Kalevi Harjumaa nõukogu esimees, 1948–50 Jõgeva valla kultuuri- ja haridustöö instruktor, 1951–54 Jõgeva raj-i ajalehe Kolhoosnik fotokorrespondent, 1954–64 Jõgeva Jõu (a-ni 1956 Kolhoosnik) esimees, 1964–74 ALMAVÜ Jõgeva raj-ikomitee esimees, 1970–72 Jõgeva Automi aseesimees ja 1972–75 esimees.
 • Seedre, Siim
  A-st 2009 Aura Keskuse vetelpäästja, instruktor ja ujumistreener.
 • Hellam, Salme
  Oli 1959–64 Kalevi Tallinna linnanõukogus instruktor ja 1964–72 Kalevi Tallinna LNSK direktor.
 • Moorits, Aksireelius
  Töötas Otepää kultuurimaja direktorina ning Vana-Otepääl ja Rannus õpetajana, oli spordiorganisaator, Jõu raj-inõukogu esimees, 1967–69 Nooruse Tartu raj-inõukogu instruktor, a-st 1969 töötas Tallinnas Nooruse kesknõukogus ja TSIK-is.
 • Toots, Adalbert
  1945–46 oli Kalevi instruktor.
 • Olumets, Villi
  Olnud 1967–77 Dünamo instruktor, 1977–91 treener, hiljem Harjuoru võimla direktor.