• Aettik, Lembit
  Oli 1953–54 Kalevi Virumaa instruktor, 1958–72 Rakvere raj-i spordikomitee esimees ning 1974–89 Rkl Kindlustuse agent ja Spordiloto vaneminstruktor.
 • Põldoja, Olev
  Oli 1942–43 Narva Teatris inspitsient, 1947–49 Vändras kultuurhariduse instruktor ja 1950–84 Estonias koorilaulja.
 • Mets, Hugo
  Oli 1962–64 Kalevi Saarte Jahindusklubi instruktor.
 • Alupere, Inge
  Olnud Tartu Kehakultuuridispanseri registraator ja Kalevi instruktor, a-st 1995 töötanud Tartus Maarjamõisa polikliinikus.
 • Kreinin, Anatoli
  Oli 1963–64 Kalevi kesknõukogu instruktor, 1964–91 TPI kehalise kasvatuse õppejõud.
 • Kristelstein, Hellard
  Oli 1949–54 Jõhvi Jõu ja Kolhoosniku esimees, 1964–74 Kohtla-Järve Kalevi SK lauatennisetreener, 1964–73 ka Kohtla-Järve Kalevi spordihoone direktor ja Kalevi linnanõukogu instruktor.
 • Kokk, Ants
  Treeneritööd alustas 1966 ALMAVÜ Tartu Laskurklubis, oli 1967–70 ja 1971–79 Jõu kesknõukogu laske- ja jahilaskespordi treener, 1980–81 ETKVL Tallinna Spordiklubi lasketreener-õpetaja, 1981–84 Dünamo lasketiiru juhataja ja instruktor, 1984–94 Kirovi-nim näidiskalurikolhoosi lasketreener.
 • Malsroos, Reet
  Olnud 1963–79 Puurmani kk-i õpetaja (andnud ka kehalise kasvatuse tunde), 1979–82 Aü-te Nõukogu töövõimlemise ja VTK metoodika kabineti instruktor-metoodik, 1982–2003 Kalevi võimlemise juhtivinstruktor.
 • Nisu, Ants
  Oli 1969–77 Tööjõureservides ja Dü­namos instruktor-stipendiaat, 1990–92 Eesti Kreeka-Rooma maadluse meeskonna vanemtreener.
 • Lubi, Toomas
  Oli 1976–85 Jõu treener-instruktor, 1985–91 ENSV Spordikomitee laske- ja jahilaskespordi vanemtreener, 1990 Laskurliidu reorganiseerijaid.
 • Suvi, Rein
  Olnud 1994–95 Põlva SK-s instruktor-õpetaja, a-st 2004 Põlva SK ning Põlva kk-i treener ja õpetaja ning a-st 2006 Põlva Serviti käsipallimeeskonna abitreener.
 • Laos, Harri
  Olnud 1953–65 kaevanduse “Käva 2” mäemeister ja spordimetoodik, 1965–90 Kohtla-Järve linna spordikomitee esimees, 1990–94 Kohtla-Järve linnavalitsuse spordiosakonna instruktor, 1994–96 Kohtla-Järve maleklubi Diagonaal direktor, 1997–98 Kohtla-Järve Spordikeskuse asedirektor.
 • Kraav, Marina
  Langevarjuhüppeid alustas 1984 Tallinna Lennuklubis treener-instruktor Tiit Mere juhendamisel.
 • Tidriksaar, Heino
  Oli 1946–50 TRÜ KKT õppejõud, 1951–53 Tartu spordikomitee instruktor, 1953–55 Jõgeva kk-i kehalise kasvatuse õpetaja, 1955–87 töötas taas TRÜ suusaspordikateedris, 1961–64 kateedrijuhatajana, 1964–80 vanemõpetajana, 1966–69 oli ka TRÜ prodekaan.
 • Kuusk, Katrin
  Olnud 1988–90 Pärnu spordikomitee instruktor, 1992–2001 Tallinna Noorte Spordikeskuse asedirektor ja a-st 2001 Tallinna reaalkoolis kehalise kasvatuse õpetaja.
 • Rannaveer, Raul
  Olnud 1977–83 Tallinna Dünamo ujumiskoolis instruktor, 1983–87 samas treener.
 • Heinloo, Peep
  Olnud 1980–90 Dünamo treener-instruktor.
 • Kokk, Kaire
  Olnud 1988–91 Põlvas Jõu instruktor ja spordikooli lasketreener, a-st 1991 Põlva haigla tegevusterapeut.
 • Kuuskla, Ilona
  Oli 1991–92 AS-i Sport instruktor-metoodik.
 • Elgas, Edith
  Oli 1945–46 ENSV Spordikomitee Vab Basseini direktor ja 1946–50 kooliosakonna vaneminspektor, 1955–56 Tartu Kalevi instruktor, 1956–76 Tartu LNSK/KSMK direktor.
 • Edela, Ilmar
  Oli 1962–73 Dünamo instruktor-stipendiaat.
 • Allas, Lembit
  kk-i kehalise kasvatuse õpetajana, 1967–85 oli Võru LNSK õppealajuhataja ja instruktor-metoodik ning 1985–98 Võru SK direktor.
 • Lüdig, Eddy
  Olnud 1977–82 Pärnu SK korvpallitreener, 1982–94 Pärnu Kalevi SK direktor, 1994–96 Pärnu Kesklinna Tenniseklubi direktor ja 1996–2001 Pärnu lastestaadioni instruktor.
 • Vadi, Hans
  Oli 1949–50 Tallinna Pioneeride Palees instruktor, 1952–55 sõjaväelendur, 1955–60 merelennuväe sõjakoolis ja 1960–62 Tallinna Lennuspordiklubis lennuinstruktor, 1962–70 Tallinna Lennuspordiklubi ülem, 1970–91 töötas Kirovi-nim näidiskalurikolhoosis.
 • Janter, Valdo
  1975 parim ühiskondlik instruktor lauatennises ja 1979 jalgpallis.