• Nõmmik, Silvia
  1983–98 oli Tallinnas Kesklinna Lastepolikliinikus ravikehakultuuri instruktor-pedagoog.
 • Kalda, Riina
  Olnud 1975–79 Paide raj-i spordikomitee instruktor ja 1979–93 laskurklubi Tselluloos treener, a-st 1997 Kaitseliidu Tallinna maleva referent.
 • Lõks, Endel
  Oli 1951–52 Abja raj-i ajalehe Kommunaar vastutav sekretär, 1952–63 Abja raj-i spordikomitee esimees, 1963–67 Viljandi raj-i spordikomitee instruktor ning 1968–90 Jõu ja Kalevi Viljandi raj-inõukogu vaneminstruktor.
 • Toru, Lembit
  Olnud 1975–77 Jõu Tartu raj-inõukogu instruktor, 1975–82 Tartu Jõu SK direktor, 1982–90 Tartu Jõu raj-inõukogu esimees, 1990–2007 Tartu Maaspordiliidu tegevdirektor ning a-st 2007 Tartumaa Spordiliidu juhatuse liige ja tegevdirektor.
 • Neeme, Silvia
  Olnud 1966–75 Pärnu Linakombinaadi spordimetoodik, 1975–78 Kalevi Pärnu territoriaalnõukogu instruktor, 1978–80 Pärnu Kalevi SK õppealajuhataja ja 1980–85 direktor, 1985–96 Pärnu linna spordiinstruktor.
 • Maasikmets, Alges
  Olnud Tööjõureservides, hiljem AS-is Estam instruktor ja 2005–06 spordiklubis Arctic Sport Club sisejalgratta-rühmatreener.
 • Kallik, Helmuth
  Oli 1945–47 Kalevi Harjumaa nõukogu instruktor ja esimees, 1953–59 Spartaki, 1959–60 Kalevi ja 1961–74 Jõu võrkpallitreener, a-st 1975 töötas Keila Tarbijate Kooperatiivis.
 • Laas, Mai
  A-st 2001 Aura veekeskuse instruktor.
 • Michelson, Olaf
  Oli 1988–94 Dünamo instruktor.
 • Pettai, Kaljo
  aastaist oli Tallinna maleklubide instruktor ja vabariikliku kategooria malekohtunik.
 • Artel, Helle
  Olnud 1970–72 Pärnu raj-i LNSK instruktor-metoodik ja 1972–74 Pärnu-Jaagupis Pärnu Jõu SK kergejõustikutreener, 1988–97 Sindi gümn-s poiste ja tütarlaste võrkpallitreener ning 1997–2010 naiste korvpallitreener (ringijuht), a-st 1996 Sindi spordiklubis Kalju naiste tervisevõimlemise treener.
 • Lopassov, Nikolai
  Olnud 1970–72 Kušva linnas (Sverdlovski obl) spordiinstruktor, 1972–75 Sverdlovski polütehnilise inst-i spordikateedri õppejõud, 1975–77 Narvas Kreenholmi hokiklubi instruktor, 1977–81 Narva LNSK jäähoki vanemtreener, 1982–83 Narva Kreenholmi administraator, 1983–92 Tallinna LNSK hokitreener, 1992–99 Eesti jäähokikoondise mänedžer, 2000–02 Venemaa superliiga klubi Moskva Dünamo treener-mänedžer, 2002–06 Tallinna jäähokiklubi Panter peatreener, 2003–07 Eesti kelguhokikoondise vanemtreener ja 2007 Eesti naistekoondise mänedžer.
 • Pomerants, Sirje
  Olnud 1974–75 Tallinna Lenini raj-i LNSK treener, 1975–76 Tallinna Kalevi Jahtklubi treener, 1976–77 ENSV KSMK instruktor-metoodik, 1977–79 ENSV Spordikomitee spordiürituste teenindusrühma, 1977–84 spordikoolide osakonna ja 1984 spordivalitsuse vanemtreener, 1984–88 Dünamo ujumiskooli õppealajuhataja, 1991–96 Jäähokiföd-i tehniline sekretär.
 • Leetmäe, Hendrik
  Olnud 1985–89 Kirovi-nim näidiskalurikolhoosi treener-instruktor, a-st 1989 väikeettevõtja.
 • Tamm, Maie
  A-st 2007 Rhv Kepikõnniliidu (INWA) juhendaja-instruktor.
 • Truu, Elmar-Johannes
  Olnud 1965–66 Tallinna Sanatoorse Metsakooli kehalise kasvatuse õpetaja, 1967–68 Pärnu LNSK instruktor-metoodik ja treener, 1969–72 Ülel Kehakultuuri Teadusliku Uurimise Inst-i aspirant ja 1969–70 Moskva Dzeržinski raj-i SK kergejõustikutreener, 1972–73 Vab Õpetajate Täiendusinst-i kehalise kasvatuse metoodilise kabineti ja 1973–74 ENSV Spordikomitee metoodilise kabineti juhataja, 1975–90 TPedI kehalise kasvatuse ja spordi kateedri vanemõpetaja ja vanemteadur ning 1990–95 Eesti Spordiameti vanemspetsialist.
 • Laev, Toivo
  Olnud 1964–68 Kalevi ja 1968–72 Dünamo treener-instruktor, 1972–76 Dünamo noorte suusahüppe- ja kahevõistlustreener.
 • Maiste, Ants
  Oli 1950–52 Põlva raj-i spordikomitee ja 1952–55 Kolhoosniku Põlva raj-inõukogu esimees, 1955–59 Põlva kk-i kehalise kasvatuse õpetaja, 1959–84 taas Põlva raj-i spordikomitee esimees ja 1985–89 Põlva SK instruktor.
 • Sirge, Juhan
  Oli 1952–55 Tartu Spartaki ujumistreener, 1955–67 Tööjõureservide vab nõukogu ujumise vanemtreener, 1967–73 Tallinna KSMK ujumisosakonna vanemtreener, 1973–76 Tallinna linna täitevkomitee haridusosakonnas kohustusliku ujumisõpetuse instruktor-metoodik, 1976–79 Tallinna Kalevi ujumiskooli õppealajuhataja.
 • Roots, Jaan
  Oli 1958–66 Kalevi instruktor ja spordistipendiaat.
 • Illaste, Mare
  Olnud 1982–86 ENSV Spordikomitee metoodik ja 1986–87 korvpalli vanemtreener, 1987–89 TSIK-i treener, 1989–91 Tallinna Kalevi linnanõukogu instruktor, 1994–99 Kalevi korvpallikooli treener, a-st 1999 J.
 • Kalle, Ilmar
  Olnud 1970–71 Jõu Põllumajandustöötajate Tallinna Spordiklubi esimehe kohusetäitja, 1971–74 Jõu kesknõukogu instruktor-treener, 1974–75 vaneminstruktor-treener ja 1975–76 käsipallitreener, 1971–72 ka Tallinna Kalinini raj-i SK käsipallitreener, 1976–83 Kirovi-nim näidiskalurikolhoosi spordiklubi käsipallitreener (tulnud 1978–79 ja 1981 Eesti meistriks) ja 1985–90 spordiosakonna asejuhataja, 1982–84 ka TPedI KKT käsipallieriala õpetaja.
 • Sookruus, Peeter
  Olnud 1978–82 Eesti Raadios vanem- ja peatoimetaja (kajastanud aastast 1976 mittekoosseisulise autorina välis- ja sisepoliitikat), 1984–89 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee instruktor ja ideoloogiaosakonna juhataja asetäitja, 1989–90 Eesti NSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee aseesimees, 1990–93 ja 1994–97 Eesti Raadio peadirektor, 1998–99 Kultuuriministeeriumi nõunik, aastast 1999 üldosakonna juhataja, 2001–03 meedia ja autoriõiguse osakonna juhataja kohusetäitja ja aastast 2003 meediaosakonna juhataja.
 • Kööp, Aare
  Olnud 1970–71 Kalevi Jahtklubi dispetšer, 1978–83 NL-i Spordikomitee instruktor, 1983–88 Kalevi Jahtklubi varustaja, 1989–92 purjeõmbluskooperatiivi VR direktor, a-st 1992 Filmari Fuji Filmi AS-i Eesti omanik ja a-st 2007 Meresuu Spa omanik.
 • Minina, Veronika
  Olnud 1973–81 Kalevi kesknõukogu instruktor.