• Muru, Kalev
  Tegutsenud 1982–89 koos Ilmar Priimetsa, Jaan Künnapi ja Alfred Lõhmusega NL-i rhv alpilaagrites instruktorina, olnud Eesti Pamiiri mägiekspeditsioonide peakorraldaja.
 • Kuus, Taivo
  Olnud 1987–91 Dünamo instruktor, 1991–96 Suusaliidu stipendiaat.
 • Rattus, Harry
  Olnud 1968–74 TPI kehalise kasvatuse kateedri vanemlaborant, Dünamo maadluskoolis instruktor ja a-st 1976 TLÜ-s spordipedagoog (1994 dots).
 • Salm, Toomas
  Olnud 1967–68 Jõu Rapla SK direktor, 1968–72 ning 1977–87 Jõu kesknõukogu instruktor ja vaneminstruktor, 1972–74 Jõu KSMK direktor, 1987–90 Kalevi vaneminstruktor ja treener-administraator.
 • Osipov, Igor
  1954–65 oli Jõu õppespordiosakonna instruktor, 1965–76 ENSV Spordikomitee ujumis- ja veepallitreener, 1973–77 Kalevi ujumiskooli õppealajuhataja ja direktor, hiljem Kalevi ujula teenindustehnik.
 • Raudsepp, Ülo
  Töötanud a-st 1962 Kohtla-Järve SK treenerina, 1976–80 oli Kohtla-Järve Kalevi õppespordiosakonna juhataja, 1984–94 esimees, 1994–97 instruktor.
 • Kalde, Juhan
  Oli 1947–49 Läänemaal Jõu kesknõukogu instruktor, 1949–63 Jõu Märjamaa rajinõukogu ja 1963–65 Jõu Pärnu raj-inõukogu esimees ning 1965–78 Tihemetsa sovhoostehnikumi kehalise kasvatuse ala juhataja.
 • Hammer, Rene
  Olnud 1952–58 EKP KK teadus- ja kultuuriosakonna instruktor, 1958–73 teatri Estonia direktor, 1973–75 Tallinna Kinofikatsioonivalitsuse juhataja, 1975–87 Eesti Rkl Sümfooniaorkestri direktor, 1987–2004 Tallinna Kalaspordiklubi direktor.
 • Härmoja, Rein
  Olnud 1969–70 Tartu raj-i spordikomitee instruktor, 1970–75 Jõu Tartu LNSK ja 1975–81 Tartu raj-i LNSK direktor, 1981–84 haridusinspektor ja 1984–94 Tartu raj-i/maakonna spordikomitee esimees, a-st 1995 Kuuste kooli direktor.
 • Jegorov, Vladimir
  Olnud 1952–76 Kalevi kesknõukogus instruktor ning õppespordiosakonna juhataja ja aseesimees (1962–76), 1976–79 Vab Purjetamiskeskuse juhataja, 1979–88 ENSV Spordikomitee vanemtreener, 1988–92 koondises Eesti Sport peatreener ja 1980–93 Väravpalliföd-i/Käsipalliliidu peasekretär.
 • Jaanus, Matti
  Olnud matkajate kokkutulekutel kohtunik ja korraldaja ning Tallinna Matkaklubis ja koolides treener, instruktor ja lektor, 1984–86 TPedI-s matkakoolituse õppejõud.
 • Vaik, Peeter
  Olnud 1968–79 ALMAVÜ instruktor, tuuker ja vetelpäästetöötaja.
 • Spriit, Edgar
  Oli 1945–46 Pärnu maakonna parteikomitee instruktor ja 1948–50 Pärnu ajalehe Töörahva Hääl vastutav toimetaja.
 • Belov, Viktor
  A-st 1987 lohe- ja kerglennu treener-instruktor ning vab kat kohtunik.
 • Merela, Leoliida
  Olnud 1948–55 Spartaki instruktor, 1955–64 Pärnu Metsakombinaadi spordimetoodik, 1964–69 Pärnu SK-s majandusjuhataja ja 1968–72 Pärnu 13.
 • Pesur, Eha
  Olnud 1969–71 Dünamo Spordikombinaadis instruktor ja 1975–76 Dünamo õppespordiosakonnas suusatreener, 1976–92 Kirovi-nim näidiskalurikolhoosi spordiklubis suusa- ja tervisesporditreener.
 • Viktorov, Viktor
  Olnud 1976–88 Kalevi kesknõukogu treener-instruktor, 1988–89 TPedI ja a-st 1989 TTÜ õppejõud.
 • Pirts, Felix
  Oli 1955–56 Kalevi instruktor, hiljem töötas Tartus kaubanduse alal ja katseremonditehases.
 • Ring, Milvi
  Töötanud Haridusministeeriumis, olnud Nooruse õppespordiosakonna juhataja, 1986–99 Tallinna Malekooli instruktor ja õppealajuhataja.
 • Kreilis, Aare
  1980–83 oli Kalevi kesknõukogu instruktor, 1990–98 AS-i ETK Auto ajalehe toimetaja ning 1999 Spordilehe toimetajaid.
 • Illisson, Leonhard-Friedrich
  Võttis agaralt osa illegaalselt poliitikaga tegelnud karskusühingute tegevusest, oli 1938–40 Eesti Karskusliidu instruktor.
 • Jans, Avo
  Oli 1961–64 Tartu LNSK treener, 1964–68 Kalevi instruktor ning 1970–74 Harju KEK-is ja 1974–95 Tallinna Autoremondi Katsetehases varustaja, 1995–2002 töötas Estoplasti ja Ilmarise valveülemana.
 • Pärn, Sven
  Oli 1950–51 Vab Spordiklubi instruktor, 1951–54 Dünamo veepallitreener, 1955–57 ENSV Spordikomitee osakonnajuhataja, 1957–64 Dünamo Spordikombinaadi direktor, 1967–74 Dünamo Suusavabriku direktor, 1974–93 Silikaatbetooni Inst-i osakonnajuhataja ja asedirektor, 1993–99 Silbet Liidu tegevdirektor.
 • Pitser, Sander
  Oli matkakoolides lektor ja seminaride juht, veematkajate praktiliste õppuste ja õppe-treeninglaagrite instruktor.
 • Ennok, Sirje
  Olnud 1969–72 Tartu Kalevis instruktor-metoodik, 1972–80 Kalevi Tallinna linnanõukogus, 1980–91 TOP-is ja 1991–93 AS-is O.