• Kambja Martini kirik
  Kambja Martini kirik, on tõenäoliselt ehitatud 15
 • Mandre, Ina
  Mandre, Ina, a-st 1951 Nurk, Ina (29
 • Martini, Simone
  Simone Martini [-i:ni] (arvatavasti 1284–1344), Itaalia maalikunstnik, Siena koolkonna peaesindaja
 • autokefaalne kirik
  autokefaalne kirik, õigeusus halduslikult iseseisev rahvuskirik
 • Rasina
  Rasina, küla Põlvamaal Mooste vallas Ahja–Mehikoorma maantee ääres
 • katoliku kirik
  katoliku kirik, roomakatoliku kirik, ristiusu kirik, mis rajaneb Piiblil ja sellega lahutamatult seotud Pühal Pärimusel, mille tõlgendamine ja hoidmine on kiriku ja eriti apostlite järglaste (paavstide) pädevuses
 • Gruusia kirik
  Gruusia kirik (õieti Gruusia Apostlik Autokefaalne Õigeusu Kirik), vanimaid õigeusu kirikuid; tekkis 4
 • Eesti Kirik
  Eesti Kiriku tegevtoimetaja on Liina Raudvassar.
 • anglikaani kirik
  anglikaani kirik (ingl Church of England), Inglismaa riigikirik ja tema USA ja Kanada tütarkirikud (episkopaalkirikud)
 • reformeeritud kirik
  reformeeritud kirik, Johann Calvini ja Ulrich Zwingli rajatud iseseisvate maa- ja vabakirikute ühisnimetus
 • Peetri kirik
  Peetri kirik, San Pietro in Vaticano, katoliku kiriku peakirik, asub Vatikanis (ehitatud 16
 • kirik (arhitektuur)
  kirik (sks Kirche
 • Rakke kirik
  Rakke kirik, Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kiriku Rakke kogudus moodustati 1936 Simuna, Koeru ja Väike-Maarja kihelkonna alale, teenistuspiirkonnaks Rakke ja Salla vald
 • Neemisküla
  Neemiskülas asub Rannu Püha Martini kirik (ehitatud arvatavasti 15.
 • Armeenia Apostlik Kirik
  Armeenia Apostlik Kirik, ka armeenia gregooriuse kirik, vanemaid ristiusu kirikuid; sai Armeenias riigikirikuks 301
 • võidukaar (kirik)
  võidukaar, triumfikaar, kirikuarhitektuuris suur kaarava (enamasti krutsifiksiga või triumfeeriva Kristuse kujuga), mis ühendab altari- ehk kooriruumi pikihoonega ja sümboliseerib Kristuse võitu
 • Halliste Püha Anna kirik
  Halliste Püha Anna kirik, algne hoone ehitati arvatavasti 15
 • Helme Maarja kirik
  Helme Maarja kirik, asub Kirikukülas ja on püstitatud tõenäoliselt 14
 • vene õigeusu kirik
  Halduslikult jaguneb vene õigeusu kirik aastast 1991 93 piiskopkonnaks, tal on 1 eksarhaat ja 17 kogudust (osa neist välismaal), 2 vaimulikku akadeemiat (Sergijev Possadis ja Peterburis), 13 vaimulikku seminari ning 80 kloostrit.
 • Jõhvi Issanda Ristimise kirik
  Arhitektuur ja sisustus Tüüpiline kolmeosalineladina risti kujulise põhiplaaniga historitsistlik hoone, ehitatud aastatel 1894–95.
 • Koeru Maarja Magdaleena kirik
  Kirik koosneb nelinurksest koorivõlvikust, avarast, algselt võlvimata pikihoonest ja läänetornist; kooriruumi idaseinas on kõrge baldahhiinkaar ja põhjaseinas müüritrepp, mille üks haru viib läbi võidukaare ukseava koori pikihoonest eraldavale võrendile, millel paikneb jutluspult (Eestis ainulaadne).
 • Peetri kirik (Järva-Peetri)
  Läänetorni müüritrepp paikneb lõunaseinas (sama Pilistvere kirikus), avanedes ülal nii torni platvormkorrusele kui ka pikihoone võlvipealsele.
 • Ruhnu Püha Magdaleena kirik
  Külgseinad põhikorruse ulatuses ning tervikuna kõrge ida- ja lääneviil on dekoratiivsete vuukidega maakivist, kiriku sisemus, keskosa kohal olev teine korrus ja selle lääneotsal kõrguv torn on puidust.
 • Mõisaküla õigeusu kirik
  Õpetajad 1922–33 Nikolai Leisman (1862–1947), 1941–47 Vassili Väinloo (1910–87), 1947–49 Augustin Ruus (1900–67), 1951–52 Jakob Sarv (1907–69), 1952–92 asenduspreestrina Viktor Lind (1912–92).
 • Penuja õigeusu kirik
  Eksterjöörile lisab mänglevat ja veidi barokset ilmet maakivist seinapindade vastandamine krohvitud nurgakettidele ja akende ning uste raamistustele ja laiale karniisile.