• arhont
  arhont, Vana-Kreekas Ateena kõrgeim riigiametnik
 • Aitoolia
  Aitoolia, Kesk-Kreekas paiknenud vanaaja maakond
 • basileus
  basileus, Vana-Kreekas maakonna juhtija, hiljem kuningas
 • kreeklased
  kreeklased, hellenid, Kreekas ja Küprose saarel elav rahvas, Kreeka põhirahvas, peamiselt õigeusklikud
 • perioigid
  perioigid, Vana-Kreekas spartiaatidele alistatud Lakoonika elanikud
 • eleegia
  eleegia, nukratooniline lüüriline luuletus või muusikapala; Vana-Kreekas flöödi saatel esitatud kaebelaul
 • Píndos
  Píndos, mäestik Kesk-Kreekas Ípeirose ja Tessalia vahel; Smólikas 2637 m
 • Rodope mäed
  Rodope mäed, mäestik Balkani poolsaarel Bulgaarias ja Kreekas, kõrgus kuni 2191 m
 • makedoonia keel
  makedoonia keel, lõunaslaavi keeli, lähedane bulgaaria keelele, kõneldakse Makedoonias, Bulgaarias ja Kreekas
 • Páros
  Páros, saar Kreekas Küklaadides; 196 km2
 • agoraa
  agoraa, Vana-Kreekas kindlusemäe (akropoli) jalamil asunud rahvakoosoleku- ja turuväljak; ka rahvakoosolek
 • Lárisa
  Lárisa, linn Ida-Kreekas, Tessaalia keskus; 130 000 elanikku (2006)
 • Parnassós
  Parnassós, lubjakivimassiiv Kesk-Kreekas; 2457 m
 • Pátra
  Pátra, Pátrai, sadamalinn Kreekas Peloponnesose poolsaarel; 164 000 elanikku (2006)
 • nomos (Kreeka haldusüksus)
  nomos (kr nómos, 'maakond'), haldusüksus Kreekas 1833–36 ja 1845–2010
 • Vólos
  Vólos, linn Kreekas Egeuse mere ääres; 85 000 elanikku (2006)
 • Isthmose mängud
  Isthmose mängud, Vana-Kreekas Poseidoni auks korraldatud võistlusmängud, peeti üle aasta Isthmose (Kórinthose) maakitsusel
 • türann
  türann, Vana-Kreekas seadusevastaselt võimu haaranud valitseja; tänapäeval tähendab türann ka vägivallatsejat
 • hetäär
  hetäär ( kr ’sõbratar, armsam’), Vana-Kreekas vaba eluviisiga iseseisev naine, evis tavaliselt kunstivõimeid
 • olümpiaad
  olümpiaad (kr Olympias), Vana-Kreekas 4-aastane olümpiamängude vaheaeg, muutus ajaarvamisühikuks, olümpiaadi aastaid arvati juulist juulini
 • odeion
  odeion, Vana-Kreekas või -Roomas katustatud ümarehitis, kus korraldati muusikute ja lauljate esinemisi ja võistlusi
 • kitoon
  kitoon, Vana-Kreekas enamasti pealisrõiva all kantud, õlgadelt pannaldega kinnitatud linane või villane rõivas
 • sümpoosion
  vaimuka vestlusega pidusöök Vana-Kreekas.
 • medimnos
  medimnos, (kr), vedelike ja puistainete mahuühik Vana-Kreekas, ≈ 52,5 liitrit
 • aoid
  aoid, kutseline laulik Homerose-aegses Kreekas, esitas lüüra või muu keelpilli saatel eepilisi laule