• Suuremõisa lahe maastikukaitseala
  Suuremõisa lahe maastikukaitseala asub Saare maakonnas Muhu vallas; pindala 347,8 ha
 • Soome lahe rannikumadalik
  Pankade piirkonnas (Pakri poolsaarel, Türisalus, Ontikal, Toilas, Sillamäel) on Soome lahe rannikumadalikul kohati ainult mõne meetri laiune klibune rannariba, mida tormilained üle ujutavad.
 • Kolga lahe maastikukaitseala
  Kolga lahe maastikukaitseala asub Harjumaal Jõelähtme ja Kuusalu valla piires nelja lahustükina; pindala 1922 ha, sellest maismaad 262,7 ha
 • Lahepere laht
  Lahepere laht, ka Lahepera laht, asub Eesti põhjarannikul Pakri ja Lohusalu poolsaare vahel; laius Leetse–Lohusalu joonel 3,6 km, sügavus keskosas 10–12, lahe suudmes 35 m
 • Mount Isa
  Mount Isa [maunt aizә], mäetööstuslinn Austraalias Queenslandis; 23 000 elanikku (2006)
 • Laht, Anna
  Isa metsavaht.
 • Topu laht
  Paadisadam; Nõukogude ajal rajati lahe äärde asutuste puhkekeskusi.
 • Ariste laht
  Ariste laht, asub Saaremaa läänerannikul Sõrve poolsaare kaela kohal, ta on Kaugatoma lahe kirdesopp
 • Õunaku laht
  Laht on saanud nime endisaegse Aunaku (Aunak, Aunack) karjamõisa järgi.
 • Sepamaa laht
  Sepamaa laht asub Saaremaa lõunarannikul Roomassaare ja Muratsi poolsaare vahel; umbes 6 km2, pikkus 4 km, laius lahe suus 2 km
 • Tõstamaa laht
  Tõstamaa laht, Liivi lahe kirdeosa laht, mis liigestab Pärnumaa rannikut Tõstamaast lõunas
 • Kiirassaare laht
  Lahe ääres asuvad Kiirassaare ja Papisaare sadam.
 • kakumae laht
  Edelarannas on Rannamõisa pank (kuulub Rannamõisa maastikukaitsealasse), lõunaossa suubub Tiskre oja.
 • Kolga laht
  Lahe lõunaosas on Haapse ja Salmistu laht ning Tsitre nina ja Pedaspea vahel Kolga laht kitsamas tähenduses.
 • Kihelkonna laht
  Kihelkonna laht asub Saaremaa läänerannikul Tagamõisa ja Kuusnõmme poolsaare ning Vilsandi saare vahel
 • Käina laht
  Käina lahte eraldab Väinamerest Kassari saar, Õunaku lahest ja Jausa lahest tammtee.
 • Ihasalu laht
  Ihasalu lahe edelasoppi nimetatakse Muuga ehk Randvere laheks, madalat kagusoppi, kuhu suubub Jägala jõgi, Jõesuu laheks (Ihasalu laht kitsamas mõttes).
 • Muraja laht
  Lahe põhjarannikul Kaldu paadisadama juures eraldab Harju lahte ülejäänud Muraja lahest tamm.
 • kaina laht
  Käina lahte eraldab Väinamerest Kassari saar, Õunaku lahest ja Jausa lahest tammtee.
 • Kuldsarve laht
  Kuldsarve lahе ääres asub İstanbul, üle lahe on ehitatud 3 silda (sh Galata ja Atatürki sild).
 • Paatsalu laht
  Paatsalu laht, Liivi lahe kirdeosa, mis asub Eesti läänerannikul, 10 km Virtsust kagus; laius kuni 1,5 km, keskmine sügavus 2,5 m
 • Kuressaare laht
  Lahe keskel paikneb Laiamadala saar (Laimadal, 7,8 ha), lahte suubub Põduste jõgi.
 • Muuga laht
  Muuga laht, ka Randvere laht, avalaht, Ihasalu lahe edelaosa, mis paikneb Viimsi poolsaare ja Tahkumäe neeme vahel; suurim sügavus 30 m (lahe suudmes)
 • Lohusalu laht
   Lahe keskosa rannikul kõrgub astanguna Türisalu pank.
 • Haapsalu laht
  Jaguneb Haapsalu linnast lääne pool paiknevaks Eeslaheks ning linnast kirdes asuvaks Tagalaheks, viimase osad on Saunja laht ja Tahu laht ning need kuuluvad Silma looduskaitsealasse.