• Toora
  Toora (hbr 'õpetus'), Seadus, Vana Testamendi 5 Moosese raamatu (Pentateuhh) ning nendes sisalduvate religioossete seaduste, nn Moosese seaduse nimetus judaistidel
 • käsulauad
  käsulauad, 2 kivitahvlit, millele oli kirjutatud Toora
 • Pentateuhh
  Pentateuhh, juutidel Toora ehk Seadus; Vanas Testamendis 5 Moosese raamatut: „Genesis", „Exodus", „Leviticus", „Numeri" ja „Deuteronomium"
 • Mooses
  Juhtis iisraellaste äraminekut Egiptusest, sai Siinai (või Hoorebi) mäel Jumalalt Toora (käsulauad).
 • kabala
  Lähtub Toora sümboolsest tõlgendamisest, mille põhimeetodiks on tähe- ja arvumüstika (nn gematria, notarikon ja temura).
 • Siinai
  Vana Testamendi järgi ilmutati Moosesele Siinai ehk Mūsa mäel (2285 m) Toora, sh 10 käsku.
 • Kivilo, Toomas
  Töötas Järvakandi Tehaste peamehaanikuna ja TooRa OÜ tegevdirektorina.
 • Vana Testament
  Vana Testamendi tekstid jagunevad kolme rühma: Seadus (5 Moosese raamat ehk Toora), Prohvetid ja Kirjad.
 • Kivilo, Raul
  A-st 1996 Toora OÜ juhatuse esimees.
 • usund
  Usuõpetuse lähtealuseks on 5 Moosese raamatut ehk Toora, mis koos prohveti- ja ajalooraamatutega moodustab Vana Testamendi.