• hoiuala
  hoiuala, elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused
 • Ala
  Ala, peamiselt Lõuna-Eestis esinev kohanimi, sageli kasutatav ka asula asendit tähistava komponendina (näiteks Ala- ja Mäe-Hanikase)
 • Võrtsjärve hoiuala
  Võrtsjärve hoiuala on moodustatud looduslikult rohketoiteliste järvede (Võrts- ja Porijärve), jõgede ja ojade, lamminiitude, siirdesoo- ja rabametsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning niiskuslembeste kõrgrohustute kui elupaikade, aga ka soopardi, viupardi, sinikael-pardi, rägapardi, suur-laukhane, rabahane, punapea-vardi, tuttvardi, väikeluige, sõtka, väikekoskla, jääkoskla, hüübi, roo-loorkulli, merikotka, mustviire, tõmmukajaka, naerukajaka, rukkiräägu, tutka, täpikhuigu, kiivitaja, mudatildri, laugu, tuttpüti, rästas-roolinnu ning tõugja, hingu, võldase ja vingerja elupaikade kaitseks.
 • Ala (Pühalepa)
  Ala, küla Hiiu maakonnas Pühalepa vallas
 • Ala (Helme)
  Ala, küla Helme vallas Õhne jõe ääres
 • Piusa-Võmmorski hoiuala
  Piusa-Võmmorski hoiuala, asub Võrumaal Meremäe vallas Ala-Tsumba, Antkruva, Hilana, Jaanimäe, Juusa, Kiiova, Kiksova, Kõõru, Miku, Talka, Tedre, Tuplova ja Võmmorski küla ning Põlvamaal Orava vallas Marga, Piusa, Soena, Tamme ja Tuderna küla ning Värska vallas Kolodavitsa küla maadel; Põlvamaa osahoiuala pindala on 323,5 ha ning Võrumaa osahoiualal 113,2 ha
 • Abu'l-Ala al-Maarri
  Abu'l-Ala al-Maarri (973–1058), araabia luuletaja ning mõtleja
 • Eesti ala põlluharimise algus
  Aastatuhandeid olid Eesti ala asukad elatunud jahipidamisest, kalapüügist ja korilusest
 • Eesti ala kõrgussuhted ja gravimeetria
  Struve andmeid kasutati Eesti ala geograafia kohta koostatavates töödes 1920.
 • Eesti ala taimkate Hilis-Holotseenis
  Arumetsade soostumine suurendas rabastunud metsade osatähtsust, järvede veetaseme tõusuga kaasnes madalsoode pindala suurenemine.
 • Eesti ala taimkate Vara-Holotseenis
  Kaasikuid oli eelkõige jõgede ja järvedega madalikel, eriti Eesti idaosas.
 • Eesti ala taimkate Kesk-Holotseenis
  Sellega seoses algas sooalade kiire rabastumine, märgatavalt suurenes lepa, eriti sanglepa (Alnus glutinosa) levik; männikute pindala vähenes, samal ajal aga laienesid kuusikud.
 • Arupealse hoiuala
  Arupealse hoiuala asub Ida-Virumaal Aseri vallas Koogu küla maadel; pindala 6,9 ha
 • Haeska hoiuala
  Haeska hoiuala asub Läänemaal Ridala vallas Haeska külas; 154,2 ha
 • Ilusaoja hoiuala
  Ilusaoja hoiuala asub Tartumaal Nõo vallas Ketneri küla maadel piki Ilusaoja; pindala 1 ha
 • Ämmamäe hoiuala
  Ämmamäe hoiuala asub Pärnumaal Vändra vallas Metsaküla küla maadel; pindala 41,9 ha
 • Lemmejõe hoiuala
  Lemmejõe hoiuala, asub Pärnumaal Häädemeeste vallas Majaka ja Orajõe küla maadel; pindala 3,2 ha
 • Kallaste hoiuala
  Kallaste hoiuala, asub Tartumaal Kallaste linnas piki Peipsi kallast; pindala 1 ha
 • Andressaare hoiuala
  Andressaare hoiuala asub Jõgevamaal Põltsamaa vallas Lebavere küla maadel; pindala 3,6 ha
 • Järni hoiuala
  Järni hoiuala asub Lääne-Virumaal Rakvere vallas Järni ja Lasila küla maadel; pindala 98,7 ha
 • Jaagupi hoiuala
  Jaagupi hoiuala asub Pärnumaal Häädemeeste vallas Jaagupi ja Arumetsa küla ning Häädemeeste aleviku maadel kahe lahustükina; pindala 19 ha
 • Atsalama hoiuala
  Atsalama hoiuala asub Ida-Virumaal Mäetaguse vallas Pagari ja Atsalama küla maadel kahe lahustükina; pindala 9,2 ha
 • Hundilundi hoiuala
  Hundilundi hoiuala asub Raplamaal Raikküla vallas Nõmmküla küla maadel kahe lahustükina; pindala 49,8 ha
 • Andresjärve hoiuala
  Andresjärve hoiuala asub Valgamaal Puka vallas Purtsi küla maadel; pindala 3,4 ha
 • Järveoja hoiuala
  Järveoja hoiuala asub Lääne-Virumaal Vihula vallas Eisma ja Rutja küla maadel; pindala 0,8 ha