agnoosia

agnoosia, tajuvõimetus. Näiteks visuaalne agnoosia on tajuhäire, mille puhul inimene näeb esemeid, kuid ei saa aru, mis need on.

VE, 2006