Kirik Kişi külas

Kirik Kişi külas (ka Püha Eliseuse kirik), 12.–13. sajandil ehitatud ristiusu kirik, asub Aserbaidžaanis Kişi külas Şəkist umbes 5 kilomeetri kaugusel põhjas Kişi jõe kaldal.

Väikesel künkal paiknev hoone kreeka risti kujulise põhiplaaniga. Pikihoone idaosas on poolkaarjas absiid. Pikihoone ja absiidi vahelise nelitise kohal kõrgub nii seest- kui ka väljastpoolt ümar torn, mida ilmestavad kuus piklikku akent. Ristihoone sisuliselt puudub, seda markeerivad vaid põhja- ja lõunasuunas eenduvad katusenurgad. Pikihoone ja apsiidi vahel olevat kaarvõlvi ilmestavad äärmiselt madalad (u 30 cm sügavused) kaarjad nišid. Pikihoonel ja mõlema väljaehitise otsaseinas on samuti piklikud aknad. Väike lääneportaal on ümara kaarega, selle kohal on samuti kitsas piklik aken. Hoone on ehitatud tahutud kividest.

Esimesed teated kirikust praeguses Kişi külas pärinevad Moisey Kalankatlı (ka Movses Kagankatvatsi) teosest „Albaania ajalugu” (kirjutatud ajavahemikus 7.–10. sajand). Selle kohaselt olevat Püha Eliseus (apostel Addai õpilane, Kaukaasia Albaania nimipühak ja esimene kirikujuht) jutlustanud praeguse Aserbaidžaani põhjaosas ja ehitanud siia ka esimese kiriku 1. sajandil pKr. Kiriku edasisest saatusest pole palju teada. 19. sajandi algul, kui Aserbaidžaani ala läks Venemaa tsaaririigi koosseisu, elasid Kişi piirkonnas udid, keda peetakse vanade albaanlaste järglasteks. 19. sajandi keskel anti endised Albaania kirikud Armeenia kiriku alluvusse.

Aastatel 2000–03 Norra ja Aserbaidžaani teadlaste läbi viidud arheoloogilise uurimise tulemusel määrati radiosüsinikumeetodil praeguse hoone ehitamise ajaks 12. sajand (990–1160 pKr). Teoloogilistest erimeelsustest ja hoone arhitektuurilistest eripäradest lähtuvalt esitati hüpotees, et praeguse hoone ehitajad olid Gruusia õigeusu kiriku liikmed. Hiljem on hoone Albaania kiriku reeglite kohaselt ümber ehitatud. Kirik restaureeriti arheoloogiliste kaevamiste tulemusel koostatud plaanide alusel.

Kaevamiste käigus leiti ka jälgi selles piirkonnas eksisteerinud Kura-Araksi kultuurist, samuti praeguse kiriku kohal u 3000 aastat eKr olnud pühamust.

Kişi kirik, vaade lõunast

Nelitise kohal oleva torni võlv

Vaade absiidiosale

Välislingid

Loodud 2015