alküün

alküün, molekulis üht kolmiksidet sisaldav küllastumata atsükliline süsivesinik, mille üldvalem on CnH2n–2 (nt etüün C2H2).

VE, 2006