apokrüüfid

apokrüüfid, apokriiva raamatud, juudi- ja ristiusu teosed, mis õpetuslikel kaalutlustel ei kuulu Piibli kaanonisse.

VE, 2006