arbitraaž

arbitraaž, 1. riiklik majanduskohus, kus arutatakse ainult juriidiliste isikute (ettevõtete) vahelisi vaidlusi. – 2. samade väärtpaberite eri börsidel noteeritud kursside erinevuste ärakasutamine kasumi saamiseks.

VE, 2006