Aserbaidžaani Riiklik Naftaakadeemia

Aserbaidžaani Riiklik Naftaakadeemia (aserbaidžaani Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; 1920–91 Məşədi Əzizbəyovi nimeline), Aserbaidžaani tuntuim tööstuskõrgkool, maailmas tunnustatud naftaspetsialistide ettevalmistamise keskus; asub Bakuus, rektor aastatel 1997–2015 Siyavuş Qarayev (1942–2015).

Akadeemias on 7 teaduskonda:

  • geoloogiliste uuringute
  • nafta- ja gaasitootmise
  • keemiatehnoloogia
  • naftamehaanika
  • energeetika
  • tootmisprotsesside automatiseerimise
  • majandus-, rahvusvaheliste majandussuhete ja juhtimise teaduskond.

Õppetöö toimub bakalaureuse, magistri (74 erialal) ja doktoriõppes. Koolis õpib umbes 6500 üliõpilast, sh üliõpilasi paljudest välisriikidest. Akadeemia on ka arenenud teadusasutus, kooli 63 kateedris, 18 laboratooriumis ja 2 teadusinstituudis tehakse teadusuuringuid 52 valdkonnas. Akadeemia juures tegutsevad tööstusettevõtete spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppe kursused.

Ajalugu

1920 loodi Bakuu polütehnikumi (asutatud 1888 tööstuskoolina) asemel Bakuu Polütehniline Instituut, kõigi erialade inseneride väljaõppeks. Koolis oli 4 teaduskonda (põllumajandus-, majandus-, tehnoloogia- ja insenri-ehitusteaduskond), 2. I 1921 alustas õpinguid 1135 üliõpilast. 1923 nimetati kool Aserbaidžaani Polütehniliseks Instituudiks (1929 moodustati selle põllumajandusteaduskonnast Aserbaidžaani Põllumajandusinstituut Gəncəs), 1930 Aserbaidžaani Naftainstituudiks ja 1934 Aserbaidžaani Tehnoloogiainstituudiks. 1950 eraldus ATI-st Aserbaidžaani Polütehniline Instituut. 1959–91 oli kooli nimi Aserbaidžaani nafta- ja keemiainstituut, 18. II 1991 nimetati tööstusülikooliks ja 21. III 1992 omandas praeguse nime. Naftaakadeemia on lõpetanud üle 80 000 inseneri, kaitsutud on umbes 3000 teaduste kandidaadi ja 160 teaduste doktori väitekirja.

Välislink

Loodud 2015