atašee

atašee, madalaima ametiastme diplomaat; ka mingi ala asjatundja, kes saatkonnas või diplomaatilises missioonis esindab oma maad ainult ühes valdkonnas.

VE, 2006