biodiislikütus

biodiislikütus, diiselmootori kütus, mis on too­detud peamiselt taimeõlidest. Euroopas enim levinud tehnoloogia kohaselt toodetakse biodiislikütust rapsiõlist tsük­lilise või pideva protsessina: rapsiõli ja reagendid (metanool ning naatrium- või kaaliumhüdroksüüd) valmistatakse protsessiks ette, esterdatakse ümber, segust eemaldatakse glütserooli, reageerimata meta­nooli ja katalüsaatori jäägid, estrid puhastatakse ja kuivatatakse ning lõpuks regenereeritakse rea­geerimata metanool. Ühest tonnist rapsiseemnest saab olenevalt tootmisprotsessist 360–450 liitrit biodiislikütust.

EME 1, 2008 (A. Laansalu)