Colorado (jõgi)

Colorado [kolora:do], jõgi Põhja-Ameerika lääneosas; 2740, koos Green Riveriga 3200 km. Algab Kaljumäestikust, läbib kanjonis Colorado platoo, suubub Mehhikos California lahte. Suuri veehoidlaid (nt Hoover Dam) ja jõujaamu.

VE, 2006