diktüoneemaargilliit

diktüoneemaargilliit, ,vananenud nimetus diktüoneemakilt, graptoliitide diktüoneemade skelette sisaldav mustpruun põlevkivi. Leidub Põhja-Eestis Pakerordi lademes. Haruldaste elementide (Mo, V, Cu, Pb, Sr, Yb, Re jt) sisalduse ja kütteväärtuse tõttu perspektiivne maavara.

VE, 2006