e-õpe

e-õpe, õpe, mille korral õpilane ja õpetaja üldiselt ei asu samas ruumis ja õppetöö toimub elektrooniliste sidevahendite abil Interneti, erakaugõppevõrgu või intraneti kaudu.

VE, 2006