Eesti jääjõetasandikud

Jääjõetasandikud on liivast ja veeriselisest kruusast pinnakattega kaldpindsed või rõhttasandikud. Eesti suurim liiva-kruusaväljade vöönd asub Põhja-Eestis, ta ulatub Männikult Kundani. Elva ja Võru ümbruses, Valgejõel jm toitainevaestel kuivadel liivadel kujunenud leetunud ja leedemuldadel kasvavad pohla- (palumets) või kidurad sambliku- ja kanarbikumännikud (nõmmemetsad) ning laiguti on nõmmeniite. Paeveeriselisel kruusal on tekkinud karbonaatsed mullad, mida katavad salu- ja sürjametsad. Madal-Eestis (Hiiumaal jm) on merelained suure osa neist ümber kujundanud meretasandikeks.

Emajõgi ürgorus oleval jääjõetasandikul (liivikul) on Tartu Ihaste linnaosa

Elva liivikud on tekkelt jääjõetasandikud (Elva liivarand 1930-ndad)

EE 11, 2002 (I. Arold)