Eesti järvetasandikud

Järvetasandikud on suurte järvede (Peipsi ja Võrtsjärve) vee alt vabanenud alal moodustunud metsarohked maastikud. Nende pinnakatteks on valdavalt saviliiv ja tolmjas liiv, milles leidub limuste kodasid. Madala asendi ja väga tasase pinnamoe tõttu valdavad leede-glei- ja leetunud gleimullad, milles kohati on lausaline tsementeerunud nõrgkivihorisont. See asjaolu ja püsiv liigniiskus pidurdavad metsa kasvu. Ülekaalus on soostunud kaasikud, männikud ja segametsad ning rabastunud männikud. Maastikurajoonide paigastikulise struktuuri tabelis käsitletakse neid koos jääjärvetasandikega

Järvselja lodumets kasvab Peipsi järvest kujunenud tasandikul.

Värska männik on Peipsi järvetasandikul

Mustvee om rajatud Peipsi järvetasandikule (2003)

EE 11, 2002 (I. Arold)