Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadus- ja arendusasutus; asub Tartus Tähtveres EMÜ linnakus. Instituut on EMÜ akadeemiline struktuuriüksus, mis alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Instituut on Eesti Põllumajandusülikooli agronoomiateaduskonna (tema koosseisu kuulusid liitumise hetkel aianduse, taimekasvatuse, taimekaitse, mullateaduse ja agrokeemia ning rohumaaviljeluse instituudid), Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis töötab 11 osakonda, tema üksused on ka Polli Aiandusuuringute Keskus, Limnoloogiakeskus ja Rõhu Katsekeskus. Osakondade juurde kuulub 4 teaduslaborit. Õppejõude ja teadlasi on üle 150, üliõpilasi on statsionaarses õppes 944 ja kaugõppes 334. Bakalaureuseõppes saab õppida aianduse, linna- ja tööstusmaastike korralduse, loodusturismi, maastikukaitse- ja hoolduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, põllumajandusettevõtte majandamise, rakendushüdrobioloogia ja taimekasvatuse erialal ning maastikuarhitektuuri eriala keskkonnakaitse õppekava järgi. Magistriõppes saab peale nimetatud erialade (välja arvatud põllumajandusettevõtte majandamine) õppida ka elurikkuse ja maastike korralduse erialal (tasuline ingliskeelne õpe) ja maastikuarhitektuuri õppekava järgi. Linna- ja tööstusmaastike planeerimise erialal on magistriõpe ainult tasuline kaugõpe. Aastast 2010 on direktor Aret Vooremäe. Instituudi teadlased teevad kaastööd Baltimaade põllumajandusteadusasutuste ühisele väljaandele „Agronomy Research“. 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi osakonnad

 • Aianduse osakond
 • Botaanika osakond
 • Keskkonnakaitse osakond
 • Maastikuarhitektuuri osakond
 • Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
 • Mullateaduse ja agrokeemia osakond
 • Mükoloogia osakond
 • Taimefüsioloogia osakond
 • Taimekaitse osakond
 • Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond
 • Zooloogia osakond 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teaduslaborid

 • Taimebiokeemia Labor
 • Bio- ja Keskkonnakeemia Labor (keskkonnakaitse osakonna juures)
 • Mullateaduse ja Agrokeemia Labor (mullateaduse ja agrokeemia osakonna juures)
 • Maastikuteater (maastikuarhitektuuri osakonna juures) 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi üksused

 • Limnoloogiakeskus
 • Rõhu Katsekeskus: Rõhu katsejaam rajati 1958. aasta novembris, tollal kandis see nime Lõuna- Eesti puuvilja- ja marjakultuuride sordikatse punkt. Aastal 1959 istutati aeda esimene kollektsioon õunasorte, 1960 alustati katseid aedmaasikatega. Katsejaama asutaja ja esimene juhataja oli Olev Arru. 2007 liideti Rõhu katsejaam Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudiga. Rõhul arendatakse välja kaasaegne katsekeskus, sinna koondatakse enamik instituudi teadustööks vajalikke põldkatseid. Jätkatakse iluaiandus- ja aedviljakatseid, rohkem praktikavõimalusi pakutakse maastikuarhitektuuri üliõpilastele.
 • Polli Aiandusuuringute Keskus

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid

Paul Kuldkepp, Raimo Kõlli, Ülle Lauk, Hugo Roostalu, Anne-Liis Sõmermaa, Rein Viiralt