Eesti Meremees (infobülletään)

Eesti Meremees, Eesti Meremeeste Unioni infobülletään 1951–74; ilmus Stockholmis stensileeritud paljundustehnikas, tiraaž 300–550 eksemplari. Väljaannet ei müüdud, seda levitati tasuta uniooni peakontori, esinduste ja usaldusmeeste kaudu liikmeskonnale maal ja merel. Kokku ilmus 59 numbrit, kogumaht 1287 lehekülge, toimetaja oli uniooni peasekretär Nikolai (Nikolaus) Metslov.

MerLe, 1996