Eesti moreenkünkapaigastikud

Moreenkünkapaigastikud on madalatel moreenist koosnevatel küngastel ja künnistel ning nendevaheliste niiskete mineraalmaade ja soiste nõgude alal kujunenud maastikud. Nad paiknevad kõrgustike servaaladel või nende naabruses, vähem on neid moreenitasandike vahel. Enamasti on mullad ja taimekooslused sarnased voorestiku omadega, kuid maastikumuster on pinnamoest johtuvalt erinev. Peale salumetsa kasvab ka sürjametsa.

Talu Rõuges moreenkünka nõlval. Esiplaanil iseloomulik punakaspruunil moreenil kujunenud erodeerunud näivleetunud mullaga põld

Otepää kõrgustikul on palju ovaalse kujuga moreenkünkaid (pildil Tedremägi ja Väike Munamägi nähtuna üle Nüpli järve)

EE 11, 2002 (I. Arold)