EPMÜ Loomakasvatusinstituut

EPMÜ Loomakasvatusinstituut asutati 1994 Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusteaduskonna ning Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi ühendamisel. Andis loomakasvatusalast akadeemilist kõrgharidust. Instituudi koosseisu kuulusid aretuse, väikelooma- ja linnukasvatuse, söötmise, keemia, loomakasvatustehnoloogia ja kalakasvatuse osakond ning piimanduslabor. Katsebaasid olid Eerika farm, Piistaoja katsetalu ja Põlula katsefarm. Arendati ka nõustamistegevust. 1. jaanuarist 2005 liideti põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituut, agrobiokeskus ja loomaarstiteaduskond Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks.

Loe täiendavalt artiklit Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

EE 12, 2003; muudetud 2011