gaasiõli

gaasiõli, kerge naftafraktsioon, mille keemispiirid on umbes 250–350 ºC; eripõlemissoojus umbes 42 MJ/kg. Tarvitatakse peamiselt kiirekäiguliste diiselmootorite kütusena.

VE, 2006