geštaltteraapia

geštaltteraapia, geštaltpsühholoogiast ja eksistentsialismist mõjutatud psühhoteraapiasuund, rajaja Fritz Perls. Geštaltteraapia pöörab tähelepanu meelte ja keha virgeoleku ning vastutusjulguse arendamisele.

VE, 2006