Gorbatšov, Mihhail

Mihhail Gorbatšov (1931), Vene poliitik. Oli 1985–91 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretär, 1988–89 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees, 1989–90 NSV Liidu Ülemnõukogu esimees ja 1990–91 NSV Liidu president. Algatas riigi demokratiseerimise, mis vallandas majandusliku ja poliitilise iseseisvusliikumise ning viis 1991 NSV Liidu lagunemiseni. Tema välispoliitika oli tulemuslik (sh Saksamaa taasühendamise toetamine). 2001–04 Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Partei esimees. Nobeli rahuauhind 1990.

VE, 2006