Gromõko, Andrei

Andrei Gromõko (1909–89), NSV Liidu riigitegelane. 1946–48 esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogus, 1957–85 välisminister, 1985–88 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees.

VE, 2006