hägus hulk

hägus hulk, hajus hulk, hulk, millesse tema elemendid kuuluvad erisugusel määral. Häguse hulga iga elemendiga kaasneb reaalarv, mis näitab elemendi sellesse hulka kuuluvuse astet. Seega on hägus hulk paar (Χ, μ), kus X on hulk ja μ reaalarvude lõigul L väärtusi omav funktsioon μ : X→L. Enamasti võetakse L = [0, 1] ning hägusa hulga iga elemendi (χ/μ(χ)) korral arvestatakse, et mida suurem on arv μ(χ), seda enam kuulub x X vaadeldavasse hägusasse hulka. Näiteks kui on antud hägus hulk „head poisid” = [(Juku/1), (Jaan/0,6), (Jüri/0,1)], siis on Juku kindlasti hea, Jaan kaunis hea, kuid Jüri mitte just eriti hea poiss. Hägusate hulkde teooriat rakendatakse laialdaselt valdkondades, kus uurimisobjektide ja lahendusalgoritmide täpne kirjeldamine on nende keerukuse tõttu raske (nt tehisintellekti loomisel ja kujundite eristamisel). Ηägusate hulkade teooria põhiprintsiibid formuleeris 1965 Lotfi Zadeh.

EE 3, 1988