Hünerson, Eleonore

Eleonore Hünerson (20. IX 1890 Tartu – 16. I 1949 London), pedagoog ja ühiskonnategelane, Jaan H­ünersoni abikaasa. Lõpetas 1908 Tartu Puškini­ nimelise güm­naasiumi pedagoogikaosakonna, täiendas end Saksa-­, Inglis-­ ja Prantsusmaa ülikoolides ning 1918–20 Tartu Ülikoolis. Töötas aasta­st 1918 õpetajana. Oli Noorte Naiste Kristliku Ühingu asutajaid ja aasta­st 1922 selle esinaine, 1924–49 Eesti Gaidide Maleva peavanem; asutas 1923 Tartus esimese skaudisõprade seltsi. Põgenes 1944 Saksamaale; oli Eesti Komitee juha­tuse liige ja esimees. Siirdus 1947 Inglismaale. Töö­tas Londoni, Wimbledoni ja Tidgeway koolides õpe­tajana.

Töid

  •  Practical English Grammar (1919, 21924)

Kirjandus

  • H. Roots. Eleonore Hünerson. – Õpetajate Leht 15. sept, 1990

EE 14, 2000