heterosügootsus

heterosügootsus, erinevate alleelide olemasolu homoloogsete kromosoomide samas lookuses. Harilikult suurendab heterosügootsus organismi eluvõimelisust. Võrdle homosügootsus.

VE, 2006