homosügootsus

homosügootsus, ühesuguste alleelide olemasolu homoloogsete kromosoomide samas lookuses. Võrdle heterosügootsus.

VE, 2006