Illuka valla elanike arv külade kaupa

Agusalu 19
Edivere 26
Illuka 71
Jaama 61
Kaatermu
Kaidma 30
Kamarna 4
Karoli 15
Kivinõmme 10
Konsu 30
Kuningaküla 31
Kuremäe 382
Kurtna 206
Ohakvere 22
Ongassaare 16
Permisküla 21
Puhatu 23
Rausvere 42
Vasavere 98