inversioon

inversioon, ümberpööre; ümberpaigutus.

  • Geograafias 1. maastike inversioon, maastike reversioon, kõrgusvööndilisuse seadusele vastupidine maastikuvööndite järgnevus mäestikes. – 2. reljeefi inversioon, protsess, mille tagajärjel kujuneb geoloogilistele struktuuridele vastupidiste pinnavormidega reljeef – inversiooniline reljeef (nt sünklinaalidele vastavad mäeahelikud ja antiklinaalidele orud). – 3. sademete inversioon, sademete hulga vähenemine mäestikes alates kindlast kõrgusest. – 4. temperatuuri inversioon, õhutemperatuuri suurenemine kõrguse kasvades; seda põhjustab harilikult külma õhu seiskumine suletud nõgudes ja orgudes või neisse kokkuvalgumine.
  • Geoloogias tektooniline inversioon, geosünklinaali arengus vajumise asendumine kerkeliikumisega.
  • Keele- ja kirjandusteaduses tavapärasest erinev, ümberpööratud sõnajärjestus, stiilivõttena kasutusel eriti luules (Maa tuuline mull’ harida on antud).

VE, 2006