Järve, Kadri

Kadri Järve (aastani 1982 Randalu; 6. IX 1948 Tartu) taimegeneetik, Hillar Randalu tütar, Mihkel Pilli tütretütar, Ann Pikveri õde, bioloogiakandidaat (1978, Moskva ülikool). Lõpetas 1971 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikuna. Töötanud 1971–2005 Eesti Põllumajandusülikooli eksperimentaalbioloogia instituudis (1971–73 vanemlaborant, 1973–76 nooremteadur, aastast 1978 vanemteadur, 2000–05 osakonnajuhataja), aastast 2005 Tallinna Ülikooli dotsent ja Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudis dotsent, vanemteadur. Uurinud DNA muundamist, metüleeritud DNA taastumist odras ning nisu haiguskindluse molekulaarseid mehhanisme.

Tema ema Ilme Randalu (15. V 1918 – 4. VI 1986) oli taimekaitseagronoom, põllumajanduskandidaat ja Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi taimekaitseosakonna kauaaegne juhataja.

Töid

  • Carbamoylation of DNA bases using N-nitroso-N-methylurea (koos A. Serebrjanõiga). – Bioorganic Chemistry 3 (5), (1977)
  • Adaptive response in barley (koos A. Serebrjanõi ja J. Tsõmbalovaga). – Russian Journal of Genetics 1995, 1 (31)
  • Chromosomal location of a Triticum timopheevii-derived powdery mildew resistance gene transferred to common wheat (autoreid). – Genome 2000, 2 (43)

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2011