Jõgi, Ahto

Ahto Jõgi (14. II 1932 Kuressaare – 1. VII 1974 Tartu), ornitoloog ja teadusorganisaator, bioloogiakandidaat (1965); tuletornivahi poeg. Lõpetas 1956 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas 1959–74 ENSV Teaduse Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis (1967–74 teadussekretär, aastast 1971 vanemteadur). Uurimusi Eesti lindude rände ja rannalinnustiku kohta. Oli mitu korda Eesti Looduseuurijate Seltsi juhatuse liige, 1956–74 Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni liige (1960–74 teadussekretär). Korraldas 1953–68 Eestis lindude rõngastamist. Avaldanud umbes 150 teaduspublikatsiooni ja üle 300 aimekirjutise, kirjutanud filmi „Talvest talveni” stsenaariumi (1967).

Töid

  • Lindude rõngastamine Eestis aastail 1938–1955 (1957)
  • Kauriliste (Gaviae) ja haneliste (Anseres) rändest Suure väina piirkonnas Eesti NSV-s (1965)
  • Puhtu ümbruse linnustik. – Lääne-Eesti rannikualade loodus (1970)
  • Mõningate kulliliste rändest rõngastusandmetel. – Lindude rändest Eestis (1971)
  • Lindude rõngastamine Eesti NSV-s aastail 1956–67 (1974, kaasautor)

Kirjandus

  • O. Renno. Ahto Jõgi: In memoriam. – Eesti Loodus 12, 1974, lk 755
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 477

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (V. Lilleleht)