Jõhvi Vene Gümnaasium

Jõhvi Vene Gümnaasium, munitsipaalkool, asub Ida-Virumaal Jõhvi linnas. Gümnaasium on eesti-vene kakskeelse õppega kool, kus vene keelt õpetatakse ja õpitakse emakeele tasemel, eesti keelt teise keelena ning õppeaineid eesti ja vene keeles.

2012/13. õa oli koolis 668 õpilast (sh gümnaasiumis 108) ja 54 õpetajat (2005/6 õa vastavalt 693, 159 ja 59). Direktor Irina Šulgina.

Koolis on loodus-, reaal-, ja sotsiaal-humanitaarainete suund. Koolis on täieliku ja osalise keelekümblusega klassid.

Jõhvi Vene Gümnaasiumis on spordisaal ja ujula, kunstmuru kattega spordiväljak, jalgpalli- ja laste mänguväljak.

Vene põhikooli hoone valmis 1949, praegu on hoones Kaitseliidu Alutaguse maleva staap ja eriorganisatsioonid. Kooli praegune hoone valmis 1975. 1977. aastani töötas 8-klassilise koolina, 1977–96 keskkool. 1990. aastatest on koolis toimunud järk-järgulie üleminekeesti-vene kakskeelsele õppele. 2001. aastast õpetatakse koolis aineid osaliselt eesti keeles, loodi esimene eesti keele süvaõppe klass. 2002 avati esimene varase keelekümbluse klass. 2004 alustas koolis tegevust nn Tootsi klass õpiraskustega lastele. 2009. aastast korraldab kool haiglaõpet Jõhvi Noorukite Ravi- ja Rehabilitatsioonikeskuses.

Loodud 2014