Jüri kihelkond

Jüri kihelkond hõlmas Harjumaal nüüdse Rae valla ning osa Raasiku ja Saku vallast. Jüris oli juba muinasajal tihe asustus, seda tõendavad 1960.–70. aastail avastatud asulakohad, kalmed ja kultusekivid ning „Taani hindamisraamatu” andmed (nimetatud 29 küla, 262 adramaad). Koos naaberaladega moodustas piirkond Revalasse kuuluva Ocrielæ muinaskihelkonna. Kirikukihelkond (kandis esialgu Vaskjala nime) asutati varsti pärast taanlaste vallutust. Taani võimu ajal enamik külasid läänistati; vanimad mõisad on Kurna, Lagedi, Nabala ja Sausti. 1713–48 oli Jüri pastor Anton Thor Helle. 1860.–80. aastail asutati kihelkonnas koore ning laulu- ja muusikaseltse. 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi alguses siirdus palju rahvast Tallinna, kus arenev tööstus vajas tööjõudu. 1905. aasta detsembris purustati Jüri kihelkonnas mõisu.

EE 12, 2003; muudetud 2011