käibekulud

käibekulud, kulud, mis on seotud kaupade käibega, s.o kaupade läbimisega ühest või mitmest käibelülist või kõigist käibelülidest. Võrdle ringluskulud.

VE, 2006