Käina vald

Elanike arv (2010) 2145
Pindala 186,32 km2
Vallavanem Omar Jõpiselg
Maakond Hiiumaa

Käina vald asub Hiiumaa kaguosas, keskus Käina alevikus.

Asustus ja rahvastik

Asustus on peamiselt Käina ümbruses, Hiiumaa siseossa ulatuvad alad on põhiliselt metsased. Käina vallas on Käina alevik ja 34 küla. Küladest suurimad on Männamaa, Putkaste ja Kassari.

Vaata ka Käina valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala

Piirneb kaguosas Kassari lahega seonduvate väikelahtedega (Jausa, Käina, Vaemla), hõlmab ka Kassari saare ja mitu väikelaidu. Valla loodeosas asuv Hiiumaa suurim järv – Tihu järv – kuulub Tihu looduskaitsealasse (osa kaitsealast jääb Emmaste ja osa Kõrgessaare valda), Käina lahe ümbrus ja Kassari saar moodustavad Käina lahe – Kassari maastikukaitseala. Kaitse all on Putkaste jugapuud (Lelu külas), 4,7 kilomeetri pikkune sanglepa allee (kulgeb Suuremõisast Käina suunas) ja Vaemla mõisa park. Vallas on 5 looduskaitse üksikobjekti: rändrahnud Antu kivi (ümbermõõt 26,1 m; Villemi külas) ja Tõllu kivi Orjaku külas ning puudest Vaemla hõbe- ja mägivaher (Niidikülas) ning Nasva küla kadakad.

Ettevõtlus ja transport

Orjaku sadam

Kõige rohkem töökohti on plastitööstuses (umbes 100), järgneb avalik sektor (95 töökohta), arenenud on turism.

Orjakul on sadam. Valda läbivad Suuremõisa–Käina–Emmaste maantee ja sellelt lähtuvad Kärdla–Käina maantee ja Kassari tee.

Haridus ja kultuur

Käinas on Rudolf Tobiase majamuuseum, Kassaris ekspositsioonimaja. Huviväärsed on Käina Martini kiriku varemed ja Putkaste mõis (peahoone 19. sajandi algusest). Taterma külas tegutseb õigeusu Emmaste Jumalasünnitaja Sündimise kirik, Lugusel Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus. Haridus- ja kultuuriasutused on valla keskuses.

Vaemla villavabrik

Rudolf Tobiase majamuuseum Käinas

  

Ajalugu

Vald Hiiumaal aastani 1950, enne 1946. aastat kuulus Läänemaasse. Aastani 1939 ametlikult Keina vald.

EE 12, 2003; muudetud 2011