Käina valla elanike arv asulati (2000)

Alevik
Käina 868
Külad
Aadma 30
Allika 29
Esiküla 88
Jõeküla 21
Kaasiku 15
Kaigutsi 53
Kassari 90
Kleemu 14
Kogri 21
Kolga 27
Kuriste 12
Laheküla 14
Lelu 50
Ligema 14
Luguse 68
Moka 25
Mäeküla 2
Mäeltse 23
Männamaa 174
Nasva 29
Niidiküla 18
Nõmme 77
Nõmmerga
Orjaku 69
Putkaste 122
Pärnselja 7
Ristivälja 43
Selja 44
Taguküla 33
Taterma 22
Utu 18
Vaemla 44
Villemi 32
Ühtri 32