kõlakujund

kõlakujund, kõlafiguur, kirjanduses stiilivõte, mitmesugused kordused ja riiminähtused, mis põhinevad häälikute või häälikuühendite kooskõlal, harvemini ebakõlal (klaas kilgendab ja kilkab). Vaba tähendusega häälikukombinatsioonide kasutamist nimetatakse glossolaaliaks (Ordnakinars et sipelturii ).

VE, 2006