Kõrgõzstani rahvastik

Turgi päritolu kirgiisid moodustavad rahvastikust 65%. Nad on ajalooliselt olnud poolrändleva eluviisiga, elanud jurtades ning kasvatanud lambaid, hobuseid ja jakke; maapiirkondades on selline eluviis säilinud. Kõrgõzstani lõunaosas elavad usbekid (14% rahvastikust), peamiselt põhjaosas on venelasi (12,5%, 1999. aasta rahvaloenduse andmed, venelaste osatähtsus on üha vähenenud). Riigis elab ka huisid (hueisid), ukrainlasi, uiguure jt. rahvaid. Kuigi riigikeel on kirgiisi keel, tunnustatakse ametliku keelena ka vene keelt. Usklikest pooldab 75% islamit ja 20% vene õigeusku.Keskmine asustustihedus on 27 in/km2, asustus on tihedaim Farg‘ona ja Tšüj orus. UNESCO suulise ja vaimse pärandi nimistusse kuulub rahvalaulikute – akõnnide – kunst.

EE 15, 2007