kõrrekoorimine

kõrrekoorimine, teravilja alt vabanenud alade koo­rimine; sügisese mullahari­mise võte. Kõrrekoorimine on tõhus umbrohutõrje: soodustab lühiealiste umbrohtude sügisest idanemist ja seega tal­vist hukkumist ning kurnab pikaealiste umbrohtude juurekava (tükeldab selle ja ergutab vegetatiivmassi kasvu). Kõrrekoorimine soodustab mulla bioloogilisi protsesse ja kiirendab koristusjäätmete lagunemist, kobestab mulda ja parandab tema füüsikalis-mehaanilisi omadusi (nt kõvadust).

EME 1, 2008