küüliklased

küüliklased (Oryctolagini ), pehme kliimaga alade jäneselised. Küüliklaste karvavärvus aastaajati ei muutu. Põhja-Ameerika sooküülikud (Sylvilagus) ei kaeva urge. Jahiloomad.

VE, 2006