küllastumata ühend

küllastumata ühend, orgaaniline ühend, mille aatomite vahel on kaksik- või kolmiksidemeid (nt eteen ja etüün).

VE, 2006